Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataIlmoittautumisrekisteri

Verkoston toteutukselle ilmoittautuneen opiskelijan tiedot odottavat järjestelmässä luonnostilassa siihen asti, että hänet hyväksytään toteutukselle. Opiskelijalla on alustava opiskelijanumero. Kun opiskelija on hyväksytty toteutukselle ja ristiinopiskeluopiskeluoikeus muodostuu, opiskeluoikeutta käsitellään järjestelmässä samoin kuin muita opiskeluoikeuksia.

Ilmoittautumisrekisterin käyttöliittymä sijaitsee Korkeakoulupalvelujen työpöydällä (Opiskelijat > Ristiinopiskeluverkoston ilmoittautumisrekisteri). Näet alustavasta opiskelijasta tietoja sen mukaan, mitkä oikeudet sinulla on nähdä oman organisaatiosi opiskelijoiden henkilö- ja yhteystietoja. Näet ristiinopiskeluprojektissa lisätyt lisäkentät (esim. verkoston) ilmoittautumisrekisterissä, jos sinulla on oikeus rekisterin käyttöliittymään.

Odottavan opiskelijan tiedoissa on seuraava ilmoitus: "Ristiinopiskelija, jonka toteutusilmoittautumista ei ole vielä hyväksytty. Kun ensimmäinen ilmoittautuminen hyväksytään, alustavasta opiskeluoikeudesta tulee voimassaoleva."

Ristiinopiskelijoiden ilmoittautumiset

Näet ilmoittautumisrekisterissä sekä odottavien että hyväksyttyjen ristiinopiskelijoiden ilmoittautumiset.

 1. Valitse Korkeakoulupalvelujen työpöydällä Opiskelijat > Ristiinopiskeluverkoston ilmoittautumisrekisteri.
 2. Hae opiskelijoita ja valitse opiskelijan riviltä Toiminnot > Ilmoittautumiset.
  • Aukeaa Ilmoittautumiset-ponnahdusikkuna, jossa näet opiskelijan ilmoittautumiset ja niiden statukset.

Ilmoittautumisrekisterissä olevat, Odottaa-tilassa olevat opiskeluoikeudet poistuvat ilmoittautumisrekisteristä automaattisesti konfiguraatiossa (peppi.cross.study.delete.drafts.older.months) asetetun ajan jälkeen. Jos opiskelijalla ei ole aiempia opiskeluoikeuksia, joille on muodostunut Peppiin virallinen opiskelijanumero, poistuu myös opiskelija. Poisto tyhjentää kannasta opiskelijan yhteystiedot ja asettaa identiteetin ja opiskeluoikeuden DELETED-tilaan.  Jos opiskelijalla on aiempia hyväksyttyjä opiskelijaoikeuksia eri roolilla, asettaa poisto ko. opiskeluoikeuden DELETED-tilaan, mutta ei tyhjää opiskelijan yhteystietoja. Voit myös poistaa opiskeluoikeuden ilmoittautumisrekisteristä manuaalisesti.


Opiskeluoikeushaku

Voit hakea ristiinopiskelijoita rakenteisessa haussa seuraavien uusien hakuehtojen mukaan:

 • Ristiinopiskeluverkosto
 • Lähtöorganisaatio

Suodattimien kieleistysavaimet ovat management.query_builder.option.crossStudyNetwork ja management.query_builder.option.sourceOrganisation.

Ristiinopiskeluoikeuden oletusarvot

RIKE-pääkäyttäjä voi asettaa ristiinopiskeluoikeuden oletustietoja. Toiminto vastaa pitkälti opiskeluoikeuden mallipohjia, ja se edellyttää käyttöoikeutta (ks. Käyttöoikeustaulukon 1. rivi).

crossStudy-aliaksella määritellään koulutusohjelman, koulutusmuodon ja koulutusalan arvot, jotka näkyvät oletuksena uusia oletusarvoja luotaessa.

 1. Valitse Korkeakoulupalvelujen työpöydällä Opiskelijat > RIKE-opiskeluoikeuden oletusarvot.
 2. Valitse Lisää oletusarvot tai Muokkaa oletusarvoja.
  • Muokkaa ristiinopiskelun opiskeluoikeuden oletusarvoja -ponnahdusikkuna aukeaa.
 3. Lisää haluamasi arvot ja tallenna muutokset.

Ristiinopiskeluoikeuden läsnä- ja poissaolokaudet

Kun RIKE-opiskeluoikeus luodaan tai sitä päivitetään, opiskelijalle lisätään automaattisesti läsnäolomerkinnät ja Opinnot päättyneet -koodi.

Uudelle opiskeluoikeudelle luodaan automaattisesti läsnäolomerkinnät niille kausille, joille opiskeluoikeuden alkamis- ja päättymispäivämäärät sijoittuvat. Esim. jos opiskeluoikeusaika on 15.9.2020 – 31.7.2021, läsnäolomerkintä asetetaan automaattisesti kausille Syksy-2020 ja Kevät-2021. Haluttu läsnäolokoodi kerrotaan läsnäolokoodin crossStudy.attendance-aliaksella (esim. uudenlainen LÄRIKE –niminen koodi, jolla on tietty alias). Samalla asetetaan Opinnot päättyneet -koodi päättymispäivämäärällä.

Jos olemassaolevan opiskeluoikeuden päättymisaika muuttuu toteutukselle hyväksymisen vuoksi, järjestelmä tarkistaa, onko opiskelijalla yhtenäinen läsnäolohistoria eli jääkö uuden hyväksytyn ilmoittautumisen ja edellisen hyväksytyn ilmoittautumisen väliin lukukausia, joille opiskella ei ole läsnäolomerkintää. Jos jää, väliin jääneille lukukausille lisätään automaattisesti läsnäolomerkintä, joka kerrotaan crossStudy.attendance-aliaksella (esim. PORIKE).

Jos RIKE-opiskelijalle on merkitty opiskeluoikeutta ja läsnäolokoodit esim. lukuvuoden loppuun 31.7.2021 ja kotikorkeakoulussa opiskeluoikeus päättyy 15.12.2020, opiskeluoikeus päättyy jälkimmäisenä päivämääränä myös kohdekorkeakoulussa. Tällöin järjestelmä poistaa kevään 2021 läsnälomerkinnän ja päivittää Opinnot päättyneet -koodin päivämäärän.


 • No labels
You must log in to comment.