Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toteutukset (ristiinopiskelun erityistoiminnot)

Toteutuksen verkostotieto

Verkostotieto näkyy toteutuksen Kiintiöryhmät-välilehdellä.

 • Välilehdellä on kolme tasoa:
  • Tutkinto-opiskelijoiden kiintiöryhmä (oman organisaatiosi)
  • Ristiinopiskelun kiintiöryhmät
  • Maksullisen koulutuksen kiintiöryhmät (jos käytössä maksullisen koulutus)
 • Välilehdellä näkyy toteutuksen perustiedoissa asetettu toteutuksen paikkamäärä (vähintään - enintään). Voit muokata sitä tässä näkymässä, josta se välittyy "Toteutuksen perustiedot" -näkymään.
 • Esimerkkitapaus:
  • Toteutuksella ABC on yhteensä 50 paikkaa
   • Järjestelmä laskee automaattisesti tutkinto-opiskelijoiden paikkojen määrän (tässä tapauksessa 20) vähentämällä kokonaismäärästä muille kiintiöryhmille asetetut paikat
   • Asetat ristiinopiskeluun...
    • Verkostolle X 10 paikkaa
    • Verkostolle Y 10 paikkaa
   • Asetat maksullisen koulutuksen kiintiöryhmälle Z 10 paikkaa
  • Kiintiöiden koko ei voi ylittää toteutuksen kokonaispaikkamäärää. Jos yrität antaa kiintiöryhmälle koon, jonka seurauksena toteutuksen kokonaispaikkamäärä on ylittymässä, Peppi antaa siitä huomautuksen ("Kiintiön koko ei voi olla jäljellä olevaa paikkamäärää suurempi.").

Kun olet lisännyt toteutukselle ristiinopiskelun kiintiöryhmän ja julkaissut toteutuksen, se näkyy niiden kumppanikorkeakoulujen Peppi-instansseissa, jotka kuuluvat ko. verkostoon. Lisäksi kumppanikorkeakoulun Pepissä näkyy, minkä organisaation toteutus on kyseessä. Järjestelmä voi päätellä toteutuksesta automaattisesti, minkä organisaation järjestämä toteutus on. Tietoa hyödynnetään mm. opintohaussa.

Käyttöoikeuksista riippuen voit lisätä kiintiöryhmätiedon, vaikka ilmoittautuminen olisi jo käynnissä ja toteutukselle on jo ilmoittautuneita. Voit muokata toteutuksen ristiinopiskelun kiintiöryhmätietoja seuraavissa tapauksissa:

 • Ilmoittautumisaika ei ole alkanut
 • Ilmoittautumisaika on alkanut, mutta toteutukselle ei ole ilmoittautuneita
 • Ilmoittautumisaika on alkanut ja toteutuksella on ilmoittautuneita
  • Huom! Tässä tapauksessa et voi poistaa kiintiöryhmää ennen kuin olet poistanut ilmoittautuneet opiskelijat

Järjestelmä huomauttaa, mutta ei estä toimintoa, jos yrität muokata tai poistaa kohderyhmätietoja kun ilmoittautumisaika on alkanut ja ilmoittautuneita ei vielä ole.

Uuden toteutuksen luominen

Toteutuksen voi luoda Vuosisuunnittelu-näkymässä OPSille ja/tai erilliselle opintokokonaisuudelle.

Jos opintojakso, josta toteutus luodaan, sisältää tiedon jakson kuulumisesta ristiinopiskeluverkostoon, tieto periytyy toteutukselle.

Toteutuksen lisääminen verkostoon

Oletuksena on, että suorat liitokset ovat periytyneet toteutukselle sen äitiopinnolta.

 1. Siirry toteutuksen tiedoissa Kiintiöryhmät-välilehdelle.
 2. Napsauta silmäkuvaketta.
  • Liitokset ristiinopiskeluverkostoihin -välilehti aukeaa.
 3. Valitse Muokkaa suoria liitoksia.
 4. Valitse verkosto "Lisää verkostoja" -pudotusvalikosta ja tallenna.
 5. Valitse Lisää ristiinopiskelun kiintiö ja syötä ponnahdusikkunaan kiintiön opiskelijamäärä.

Toteutuksen siirtyminen kansalliseen palveluun

Toteutus siirtyy kansalliseen palveluun (ja sieltä eteenpäin verkostoon kuuluvien korkeakoulujen perusjärjestelmiin), kun se on Julkaistu-tilassa ja sille on määritetty ristiinopiskelun kiintiöryhmät. Toteutuksesta siirtyy kansalliseen palveluun skeeman mukaiset tiedot (ml. aika- ja paikkatiedot). Jos joku skeeman kentistä on tyhjä, tieto ei siirry.

Toteutuksen poistaminen verkostosta

Toteutus poistuu ristiinopiskelutarjonnasta, kun poistat siltä ristiinopiskelun kiintiöryhmät.

 1. Siirry toteutuksen tiedoissa Kiintiöryhmät-välilehdelle.
 2. Poista kiintiöryhmä napsauttamalla rastia.

Ristiinopiskeluverkosto näkyy kiintiön poistamisen jälkeen "Ristiinopiskeluverkostot ilman kiintiöryhmää" -otsikon alla.

Toteutuksen ristiinopiskelun kiintiöryhmätietoja ei kuitenkaan voi poistaa ilmoittautumisajan alkamisen jälkeen, jos toteutukselle on ilmoittautuneita. Järjestelmä antaa tästä huomautuksen.


Ilmoittautumisten käsittely

Opiskelijan tiedot näkyvät kumppanikorkeakoulun Pepissä (ilmoittautumisrekisteri ja toteutus) sen jälkeen, kun opiskelija on ilmoittautunut ensimmäistä kertaa ko. korkeakoulun järjestämälle toteutukselle.

Muiden korkeakoulujen opiskelijat näkyvät toteutuksen ilmoittautumisnäkymässä. Opiskelijat erottuvat oman korkeakoulusi opiskelijoista Tila-sarakkeen ikonilla:

Näet kotikorkeakoulun opiskeluoikeustiedot viemällä osoittimen ikonin päälle.

 • Opiskelija voi perua hyväksytyn ilmoittautumisensa ilmoittautumisajan puitteissa. Hänen opiskeluoikeutensa jää kuitenkin voimaan kohdekorkeakouluun.
 • Opiskelija voi perua ilmoittautumisen, jota ei ole hyväksytty, vaikka ilmoittautumisaika on loppunut.
 • Et voi lisätä ristiinopiskelijaa suoraan toteutukselle ilmoittautumis- tai arviointinäkymässä tai opintojaksolle, vaan hänen täytyy ilmoittautua oman korkeakoulunsa kautta.

Ristiinopiskeluoikeus myönnetään toteutuksen loppupäivän sisältävän lukuvuoden loppuun saakka. Jos opiskelija ilmoittautuu toteutukselle, joka päättyy tätä myöhemmin, opiskeluoikeusaika muuttuu sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty toteutukselle. Opiskeluoikeuden päättymispäivämäärä ei voi kuitenkaan olla myöhäisempi kuin kotikorkeakoulussa.

Opiskelijakiintiöt

Et voi poistaa kiintiöryhmiä toteutukselta, jos niissä on ilmoittautuneita.

Voit tarkastella ryhmien opiskelijamääriä tarkemmin valitsemalla Opiskelijakiintiöiden erittely toteutuksen Ilmoittautuneet-näkymässä.


Ristiinopiskelusuoritukset

Ristiinopiskeluun liittyvät suoritukset merkitään ikonilla kotikorkeakoulun seuraavissa näkymissä:

 • Suorituksen HOPS-näkymä
 • Opiskelijan opintosuoritusote
 • Virkailijan Opintosuoritukset-näkymä

Esimerkki virkailijan Opintosuoritukset -näkymästä:

Näet mistä korkeakoulusta suoritus on tullut viemällä hiiren ikonin päälle.

Ristiinopiskelusuoritusten arviointi

Voit arvioida ristiinopiskelijoiden suoritukset ja muokata tai korjata niitä toteutuksen arviointinäkymissä samoin kuin oman korkeakoulun opiskelijoiden suorituksia. Ristiinopiskelijan erottaa omasta ikonistaan.

HOPSin kautta tai Opintojaksojen arviointi -näkymässä ristiinopiskelijoille ei voi antaa suorituksia.

Voit muokata toteutuksilla annettuja suorituksia HOPS-näkymässä tai Opintosuoritukset-näkymässä vain, jos sinulla on "Saapuvien ristiinopiskelusuoritusten muokkaaminen"-oikeus.

Arvioidut suoritukset ja niiden muokkaukset tai korjaukset siirtyvät automaattisesti opiskelijan kotikorkeakouluun normaaleina suorituksina.

Kohdekorkeakoulusta suoritukset siirtyvät VIRTAan normaaleina ristiinopiskelijan suorituksina. Kotikorkeakoulusta ristiinopiskelusuoritukset siirtyvät VIRTAan hyväksiluettuina suorituksina.
 • No labels
You must log in to comment.