Muun muassa näitä aiheita käsitellään tuoreessa Tiedonhallintaa Metropoliassa -verkkojulkaisussa, joka tarjoaa ajankohtaisen katsauksen talossa käytettäviin sähköisiin työ- ja opiskeluvälineisiin.

Verkkojulkaisun toimittaa Metropolian tietohallinnon tiedonhallinta- ja järjestelmäpalveluiden tiimi.

https://wiki.metropolia.fi/display/tietohallinto/2018.02+-+Tiedonhallintaa+Metropoliassa