MAIO - Uninstall Apps

Toiminto poistaa kohdekoneilta valitut sovellukset.

Kun kohdekoneet on valittu ja varmistettu, valitaan Uninstall Apps -vaihtoehto Select Action -kentästä ja painetaan lopuksi Run Action -nappia.

Ohjelma hakee kohdekoneilla olevien ohjelmien tiedot rekisteristä ja näyttää ohjelmat uudessa ikkunassa.

Ikkunan yläreunassa on hakukenttä, jonka avulla voi suodattaa näkymää.

Kun poistettava ohjelma on valittu, painetaan vain lopuksi OK-nappia oikeasta alanurkasta.

I-428-DEMO4: Collecting installed application information. Duration depends on the number of apps installed. Please wait.
I-428-DEMO4: About to remove Adobe Flash Player 18 NPAPI..
I-428-DEMO4: Uninstall command MsiExec.exe /X{7754B002-6B0F-4343-AAB9-20615AE6D7E1}..
I-428-DEMO4: Removing Adobe Flash Player 18 NPAPI with: MsiExec.exe /X {7754B002-6B0F-4343-AAB9-20615AE6D7E1} /qn /norestart..
Uninstall Apps -action has been finished.

Ohjelma pystyy poistamaan MSI-asennukset sekä ohjelmistot, joilla on määriteltynä Quiet Uninstall String -rekisterissä. Muiden osalta ohjelma ohittaa poiston, koska ei ole tiedossa tarvittavia optioita ohjelman poistamiseksi ilman käyttäjän vaikutusta.