Yleistä

 

Työasemien käytönseuranta koostuu erityyppistä osioista eli palvelupaketeista. Tämä mahdollistaa vaiheittaisen käyttöönoton.

Palvelupaketit ajetaan pääsääntöisesti palvelimessa. Työasemassa ajetaan toimintapakettia joka tuottaa kaiken palvelimissa tallennettavan ja käsiteltävän työasemien käyttö- ja ominaisuustiedon.

Palvelimessa oletetaan olevan asennettuna MsSql, IIS, .NET ja Powershell. (Poislukien palvelupaketti S0)

 

Työasemassa ajettavan toimintapaketin valinnaiset osiot:

W1 : perus- ja tapahtumatiedot, työaseman nimi ja käyttäjän tunnus, tapahtuman ajankohta,  tyyppi sisään- /uloskirjautuminen (logon/logout).

W2 : dhcp- ja dns-palvelusta saadut työaseman tiedot (eheystiedot).

W3 : käynnistymisen tapahtuma-ajat (käynnistymisen alku ja loppu) ja kestoaika.

W4 : ryhmäkäytäntöjen viimeisimmän ajon kestoaika.

W5 : käyttäjän kirjautumiseen kulunut aika, kirjautumisen alku- ja loppuajankohta.

W6 : työaseman suorituskykyyn vaikuttavia tietoja, systeemilevyn vapaa tila, profiilit, profiilien viemä tila, profiilien luonti- ja muutosajankohta, hidastavat tekijät käynnistyksessä ja sammutuksessa, työaseman merkki ja malli.

W7 : osioiden W1-W6 suoritusaika, tarkistuskenttä

 

Toimintapaketti W1 on aina oltava käytössä, muut paketit voi vapaasti valita eivätkä niiden toiminta ole riippuvainen toisista osioista.

 

Palvelimessa ajettavat palvelupaketit:

S1   : perus- ja tapahtumatiedot, tilatiedot, työaseman nimi ja käyttäjän tunnus, tapahtuman ajankohta,  tyyppi sisään- /uloskirjautuminen (logon/logout), tarkistuskenttä

S1a : työaseman realiaikainen käyttötila, vapaa/varattu

S2  :  työaseman viikkokäytön kertymät

S3  :  tilojen viikkokäytön kertymät, johdetaan S2'sta

S4  :  tilojen käytön summa- ja keskiarvot, TOPLESS25 kaikkien tilojen huippukäytöt ja passiiviset tilat

S5  :  tilojen käyttö eri vuorokauden aikoina, esim. klo 11-12, 12-13 jne.

S6 :   työasemien DHCP- ja Dns-palveluilta saamat verkkotiedot, niiden historia ja eheys. Esim. eheys = onko työaseman Dhcp'ltä saamat host+domain,ip-osoite samat kuin Dns-palvelusta saadut vastaavat tiedot

S7 :  vähäisellä käytöllä olevista työasemista hälytystiketti Helpdesk-järjestelmään tilakohtaisesti, käyttöaika ja tilan keskiarvo

S8 :  työasemien käynnistymisajan, kirjautumisajan ja ryhmäkäytäntöjen ajoajan ylitysten hälytystiketti Helpdesk-järjestelmään tilakohtaisesti,

S9 :  työasemien systeemilevyn vapaan tilan väheneminen alle hyväksyttävän rajan, profiilikoon kasvu yli suosituksen, Wmi-toimimattomuus, Sccm-clientin toimimattomuus, hälytystiketti Helpdesk-järjestelmään tilakohtaisesti.

Uusi ominaisuus!

Työasemien kiintolevyn automaattinen siivous etätoimintona.

Hälytystiketin yhteydessä käynnistetään etäsiivous, jota suoritetaan tunnin välein kunnes siivous onnistuu. 

Luokkatilojen koneisiin kohdistuu laaja siivous. Henkilökunnan koneisiin kohdistuu suppea siivous. 


Tulokset, koneen nimi, vapaa tila ennen ja jälkeen kirjataan talteen käytönseurannan tietokannan tauluun.

        

 

Raportit:

 

R1A  : Koneiden varaustilanne IT

 

R1B : Koneiden varaustilanne Simple

 

R1C  : Koneiden varaustilanne IT, "extrainfo".Tietoa voidaan tuoda eri tietokannanoista ja muista

tietolähteistä.

Lähteet:Esimerkkikuvassa

 

R2  : Koneiden käyttöaste. Yhden ja viiden vuorokauden seuranta 15 minuutin välein

R3  : Käyttötietoja koko kiinteistöstä kuluvan vuorokauden ajalta

R4  : Käyttötietoja viikottain, kunkin koneen käyttöaika ja kirjautumiset

R4A : Käyttötietoja viikottain, kunkin työtilan käyttöaika ja kirjautumiset

R5  : Käyttötietoja viikottain, yhteenveto tiloista

R6  : Käyttötietoja koko kiinteistöstä 30 vrk ajalta

R6A  : Käyttötietoja yhdestä tai useammasta tilasta valinnaiselta aikaväliltä, tapahtumat ja käyttöaika

R7  : Käyttötietoja vuoden alusta per luokka ja kone

R8  : Käyttötietoja vuoden alusta, yhteenveto tiloista

R9  : Periodiraportit toimipisteittäin

R10a : Periodiraportit TOP25, yhteenveto kaikki toimipisteet

R10b : Periodiraportit LESS25, yhteenveto kaikki toimipisteet

R11 : "Vuorikäyrät", työasemien käyttötrendi tunneittain klo 7-8, 9-10...21-22. Tilat eriteltynä.

R12 : "Vuorikäyrät", työasemien käyttötrendi tunneittain klo 7-8, 9-10...21-22. Toimipistetasolla, tilat yhdistettynä.

R13 : Vuosikäyttö, tilojen työasemien tai valittujen työasemien (eri tiloista) käyttö yhdistettynä summaksi tai keskiarvoksi valittuna ajanjaksona. Tilatasolla tai työasematasolla.

R14 : Työasemien käyttötietoja Excel-raporttina valinnaiselta aikaväliltä

R15 : Työasemien käyttötietoja Excel-raporttina valinnaiselta aikaväliltä

R16 : Työasemien käyttötietoja, sisäänkirjautuminen ja istunnon kestoaika Excel-raporttina valinnaiselta aikaväliltä

Lomakepohjainen tilaus mahdollista. Tulokset toimitetaan sähköpostiviestinä jossa tulokset Excel-taulukkossa (liitteenä).

 

R17 : Työasemien käyttöjärjestemien jakauma eri Windows-versioiden välillä "juuri nyt". Tieto haetaan joko SCCM'n tai Metropolian käytönseurannan tietokannan tauluista

R18 : Työasemien käyttöjärjestemien jakauma eri Windows-versioiden välillä, historiatieto. Kaaviosta näkee eri versioiden lukumäärien muutokset ajan funktiona.

Tieto haetaan joko SCCM'n tai Metropolian käytönseurannan tietokannan tauluista. 

.

Tietovarastot:

Masterdata (MD)

Statusdata (SD)

tiladata (TD)

viikkodata (VD)

vuosidata (YD)

periodi-data (PD)

"Vuorikäyrä"-data, tapahtumien trenditietoa (VKD)

DHCP-DNS-Historiadata (DD)

Käytettävyysdata1 (AUD), hälytyshistoriatietovarasto

Käytettävyysdata2 (ADD), käyttö- ja hälytyshistoriatietovarasto

Käytettävyysdata3 (APD),  ominaisuus- ja hälytyshistoriatietovarasto

 

Hallintatyöaseman työkalut:

T1 : PCUSER, työkalu käyttäjän ja työaseman tapahtumien ja ominaisuuksien etsintään ja selailuun.

Tietolähteinä ovat käytönseurannan Tietovarastot (historia ja nykytiedot), Active Directory, LDAP ja Sccm Config Manager tietokanta

PCUSER-työkalulla on haettu yhden työaseman ja siihen kirjautuneiden käyttäjien tietoja.

Tietolähteet ovat värikoodattuna otsakkeissa.

 

T2: MAIO, työkalu työaseman ominaisuuksien realiaikaiseen hakuun ja toimenpiteiden kohdistamiseen samanaikaisesti yhteen tai useampaan työasemaan.

Toteuksen toimenpideosiot

Tt1 : tutustuminen asiakkaan ympäristöön

Tt2 : ohjelmapakettien muokkaus asiakkaan ympäristöön

Tt3 : asiakkaan ympäristön muokkaus toimintaa varten.

Tt4 : työaseman toimintapakettien (W1 - W7) käyttönotto

Tt5 : palvelimessa ajettavien palvelupakettien (S1 - S9) käyttönotto

Tt6 : palvelupaketin S0 käyttönotto

 

Kokonaisuudet

S0 : Virtuaaliserverin image, jossa valitut palvelupaketit S1-S9 ja vastaavat tietovarastot

 

Ohjelmapakettien ja työkalujen riippuvuussuhteet

Taulukko kuvaa toiminnalliset riippuvuussuhteet työaseman osapakettien, palvelimessa

ajettavien ohjelmapakettien ja tuottettavien palvelujen (taulukko- ja kaavioraporttien) välillä.

Esim.  Työasemien käytön viikkokertymäraportit, tarvitaan Tt1, Tt2, Tt3, Tt4, Tt5, W1, S1, S2 + VD

Palvelupaketin nimiTyöaseman toimintapaketin osio ja tietovarastotKäyttöönoton aikakustannus arvio (tuntiveloitus)
S1Tt1, Tt2, Tt3, Tt4, Tt5, W1, + MD1,5 pv
S1aTt1, Tt2, Tt3, Tt4, Tt5, W1  + MD, SD1,5 pv
S2Tt1, Tt2, Tt3, Tt4, Tt5, W1  + MD, TD, VD2pv
S3Tt1, Tt2, Tt3, Tt4, Tt5, W1,S2   + MD, TD, VD, YD2pv
S4Tt1, Tt2, Tt3, Tt4, Tt5, W1,S2   + MD, SD, TD, PD4pv
S5Tt1, Tt2, Tt3, Tt4, Tt5, W1,S2   + MD, SD, TD, VKD4pv
S6Tt1, Tt2, Tt3, Tt4, Tt5, W1, W2 + DD2,5pv
S7Tt1, Tt2, Tt3, Tt4, Tt5, W1..W7, S2   + MD, TD, VD, YD, AUD4pv
S8Tt1, Tt2, Tt3, Tt4, Tt5, W1..W7, S2   + MD, TD, VD, YD, ADD4pv
S9Tt1, Tt2, Tt3, Tt4, Tt5, W1..W7, S2   + MD, TD, VD, YD, APD4pv
S0Tt1, Tt2, Tt3, Tt4, Tt5, Tt6, W1..W7, MD, TD, VD, YD, APD, ADD, AUDtapauskohtainen

 

Tiedonkeruu ja raportointi ovat käytössä seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

Tiedonkeruu on käytössä
Tietosuojaseloste koskien käytönseurannassa kerättävää tietoa.