Ohjelman toiminnot

Ensimmäisenä ohjelma pyttää syöttämään ylläpitäjän AD-tunnuksen.

Tämän jälkeen tulee valita kohdekone tai -koneet. 

Koneen tai koneiden nimet syötetään vasemmassa ylänurkassa olevaan kenttään. Nimet voidaan syöttää eri tavoilla:

Lopuksi painetaan Verify. Tämän jälkeen ohjelma hakee määritellyt koneet / haun perusteella ja tarkastaa ovatko ne päällä ja hallittavissa.

Koneiden tilan varmistukset voidaan ohittaa valitsemalla Bypass verification. Tällöin ei tarkisteta ovatko koneet päällä tai toimiiko niiden WMI. Tämä on vaatimus WOL-toiminnon käyttämiselle.

Toiminnot

Toiminnot on jaettu kahteen osaan. Usealle koneelle tehtäviin sekä yksittäiselle koneelle tehtäviin.

Vasemmanpuoleisesta löytyy useille koneille tehtävät toiminnot ja oikealta vain yhteen koneeseen tehtävät toiminnot.

Kun on useampi kone valittuna ja koitetaan ajaa oikealta jokin tehtävä, niin ohjelma huomauttaa tästä.

Toimintoja on lisätty sen mukana, kun tarpeita / käyttömahdollisuuksia on tullut arkisessa työssä vastaan.