Taustaa

E-lomake-ohjelmiston avulla teet kyselyitä, hallinnoit ilmoittautumisia ja organisoit sähköistä rekrytointia joustavasti, tietoturvallisesti ja helppokäyttöisesti. Ohjelmassa on toiminnot vastausten lajitteluun ja käsittelyyn, ja voit selata tietoja E‑lomakkeen sisällä tai siirtää ne taulukkolaskenta- ja tilasto-ohjelmistoihin.

E-lomake on myös sähköisen asioinnin alusta. Tallennusten käsittelylle voidaan luoda tarkistus- ja hyväksymisvaiheita, joiden kautta lomakkelle tulleita vastauksia on mahdollista kierrättää organisaation sisällä käsittelijöiden ja vaiheiden välillä.

Verkko-osoite

http://elomake.metropolia.fi/

Käyttötarkoitus

E-lomake 4 on myös sähköisen asioinnin alusta, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kierrättää lomakkeelta tulleita tietoja organisaation sisällä käsittelijältä toiselle ja käsittelyvaiheesta toiseen.

E-lomake -ohjelmistolla tehdään kyselyitä, hoidetaan kurssien ilmoittautumisia, sähköistä rekrytointia ym. Vastaajien ja vastausten määriä per lomake ei ole rajoitettu.

Käyttöoikeudet

Kaikilla Metropolian henkilökunnan jäsenillä oikeudet E-lomake-järjestelmään

(http://elomake.metropolia.fi/) ja kirjautuminen tapahtuu Metropolia tunnuksella/salasanalla.

HUOM! Antaessasi käyttöoikeuksia e-lomakkeessa (esim. ylläpito-oikeuksia muille), poimimistoiminnolla löytyy vain ainakin kerran e-lomakkeelle jo kirjautuneet käyttäjät.

Lähtökohtaisesti E-lomake on auki myös kaikille Metropolian opiskelijoille

- käyttö sallittua vapaasti opintoihin liittyvissä tehtävissä
- kaupallinen käyttö ei ole sallittua
- jos kysely/kyselytutkimus kohdistuu M:n ulkopuolisille tahoille, kyselylomake tulee hyväksyttää ohjaavalla opettajalla, jonka yhteystiedot pitää liittää lomakkeelle näkyville.

Oppaat

E-lomake 4 käyttöohjeet

Neuvonta ja tuki:

Usein kysytyt kysymykset

Mistä löydän E-lomakkeen ohjeet?

Mistä saan neuvontaa ja tukea E-lomakkeen käyttöön ja ongelmiin.

Miksi en pysty muokkaamaan lomakettani lomake-editorilla?

Kenellä on oikeus luoda lomakkeita?

Miksi en löydä lomakkeeni käyttöoikeuksiin liittyviin osioihin henkilöitä?

Miten lisään oikeellisuuden tarkistuksia tekstikenttiin (esim. henkilötunnus)?

Miten saan vastaajalle lähtemään automaattisesti viestin ja muokattua viestin sisältöä?

Miksi lomakkeelleni vastattaessa ilmoittaa, että liite on pakollinen, vaikka liite on tallennettu?

Miksi julkaisemani lomakkeen kentät eivät mukaudu eri kokoisille näytöille ja tekstit eivät mukaudu näkymään?

Mikä on liitteiden kokorajoitus?

Mikä on liitteiden maksimimäärä Liitteet kentässä?

Voinko kopioida vanhan lomakkeen uuden lomakkeen pohjaksi?

Mitä tulisi huomioida ennen lomakkeen julkaisua?

Miten lisään arvoja käsittelyn vaiheisiin, kohtaan ”Käsittelijä lomakkeen arvosta”, käyttäessäni monitasoisesta hierarkisesta pudostuvalikkoa?

Saako e-lomakkeelle lisättyä tietosuojaselosteen ja suostumuksen annon?

Suostumuksen anto valintaruutu tulee itse tehdä ja sijoittaa esim. ensimmäiseksi kentäksi. Valitaan valintaruutukenttä ja lisätään haluttu teksti suostumuksen antoon ja tallennetaan.

Miksi vastaajat eivät pysty tallentamaan vastauksiaan?


 

E-lomake ja tietosuoja

E-lomake on suomalaisen, korkeakoulusektorin tarpeisiin erikoistuneen palveluntarjoajan/järjestelmäntoimittajan Eduix Oy:n lomake- ja asiointijärjestelmä. Kyseinen E-lomake toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun omalla palvelimella. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Eduix Oy:n välillä on laadittu GDPR:n 28 artiklan mukainen henkilötietojen käsittelysopimus. 

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan: 

Jokainen E-lomakkeella lomakkeen julkaiseva henkilö, on itse vastuussa siitä, että huomioi tietosuojaan- ja turvaan liittyvät asiat siten, kuin laki ja säädökset asettavat. Ohjeistusta löytyy OMAsta gdpr ja tietosuoja-asiat, sekä opinnäytetöihin liittyvä ohjeistus opinnaytetyö ja tietosuoja-asiat. Lisätietoja tietosuojavastaava@metropolia.fi