Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttöoikeudet

Oikeudet ovat Ristiinopiskelu -välilehdellä.

#KäyttöoikeusToiminnotHuomiot
1Saako lukea ristiinopiskeluverkostojen tietojaLuku
2Saako muokata tai poistaa verkoston kohdennuksia
 • Luku
 • Kirjoitus: Saako muokata verkoston kohdennuksia
 • Poisto: Saako poistaa verkoston kohdennuksia
Käyttäjä voi muokata kohdennuksia esim. portletin kautta.
3Saako muokata/poistaa opintojakson, opintokokonaisuuden tai erillisen opintokokonaisuuden verkostotietoja
 • Luku
 • Kirjoitus: Saako muokata toteutuksen verkostotietoja

4Oikeus lisätä/muokata ristiinopiskelun kiintiöryhmiä (ei-julkaistu toteutus)
 • Kirjoitus (kaikki)
 • Kirjoitus (omat)
 • Poisto (kaikki)
 • Poisto (omat)

Toteutettu suunnittelijan ja opettajan työpöydälle. Jos käyttäjällä ei ole oikeuksia muokata kiintiöryhmiä, ryhmät ovat vain lukutilassa.

Poistaminen on mahdollista vain, jos kiintiöryhmällä ei ole yhtään aktiivista ilmoittautumista (ts. ilmoittautumiset pitää hylätä ensin).

"Omat toteutukset" tarkoittaa sitä, että on toteutuksella opettajana, ylläpitäjänä tai vastuuhenkilönä.

5Oikeus lisätä/muokata ristiinopiskelun kiintiöryhmiä (julkaistu toteutus)
 • Kirjoitus (kaikki)
 • Kirjoitus (omat)
 • Poisto (kaikki)
 • Poisto (omat)
Ks. yllä.
6Oikeus nähdä ristiinopiskeluverkostojen opiskelijoiden tietojaLukuOpiskelijoiden tietojen tarkempi rajaus vaikuttaa myös näkyvyyteen.
7Oikeus kutsua vanhojen ilmoittautumisten poisto-operaatiotaPoisto

Poistaa opinto-oikeudet ja opiskelijat, joiden yhtään ilmoittautumista ei ole hyväksytty. Tarvitaan automaattisessa poistossa.

(info) Poistaa vain yhteystiedot. Opiskelijaa ei poisteta kokonaan tietokannasta. 

8Saapuvien ristiinopiskelusuoritusten muokkaaminenOikeus
9Saako lukea, muokata tai poistaa ristiinopiskeluoikeuden oletusarvoja
 • Luku
 • Kirjoitus
 • Poisto
Pääkäyttäjän toiminto.
10Saako lukea ristiinopiskelun synkronointistatusta tai muokata sen asetuksia
 • Luku
 • Kirjoitus

Vahvistusviestin pohja

Kun opiskelija saa uuden opiskeluoikeuden ristiinopiskeluverkostoon, hänelle lähetetään sähköpostia kotikorkeakoulun sähköpostiosoitteeseen. Voit muokata sähköpostin pohjaa valitsemalla Suunnittelijan työpöydän Ylläpito-valikosta Tulostuspohjat > Ristiinopiskeluoikeuden vahvistus (sähköposti).

Verkoston tiedot

Ristiinopiskeluverkostosta siirretään seuraavat tiedot:

 Lista
 • Verkoston nimi
 • Verkoston lyhenne (yksilöivä tieto)
 • Verkoston yksilöivä tunniste
 • Verkoston voimassaoloaika
  • Määräaikainen (alkaapäättyy)
  • Toistaiseksi voimassaoleva (alkaa)
 • Verkostoon kuuluvat koulutusorganisaatiot
  • Koulutusorganisaatiot perivät verkoston voimassaoloaikatiedot.
   • Muoto:
    • Koulutusorganisaatio 1 (alkamisaikapäättymisaika)
    • Koulutusorganisaatio 2 (alkamisaikapäättymisaika)
    • Koulutusorganisaatio n (alkamisaikapäättymisaika)
 • Tieto verkoston tyypistä (valittuna jompikumpi tai molemmat)
  • Opetussuunnitelmatason yhteistyö
  • Valinnanvapauteen perustuva opintotarjonta
 • Kustannukset
  • Maksuton tai maksullinen
  • Hinnoitteluperuste (kuinka monta euroa per opintopiste)
  • Lisätietoja (tekstikenttä)
 • Verkostoon liittyvät tiedot
  • Kuvauskenttä (tallennetussa muodossa)

Verkoston tietojen tarkasteleminen

 1. Valitse Suunnittelijan työpöydältä Yksiköt > Ristiinopiskelu.
 2. Napsauta verkoston otsikkoa.

Verkostoa voi muokata vain kansallisesta palvelusta käsin, joten et voi muokata sitä Pepissä. Ikoni koulutusorganisaation nimen vieressä tarkoittaa, että ko. organisaatio on verkoston ylläpitäjä.

Näet verkoston tiedot myös etusivun Verkostolistaus-portletissa.

Verkoston kohdistaminen opiskeluoikeuksille

Verkoston ylläpitäjä määrittää Kohdistukset-välilehdellä sen, millä opiskeluoikeuksilla verkoston toteutuksille voi ilmoittautua (esim. tutkinto-opiskelijat, avoimen opiskelijat, tohtoriopiskelijat, vaihto-opiskelijat, jatko-opiskelijat, aikuisopiskelijat).

 Lisätietoa

Verkoston ylläpitäjä voi määrittää rajausehdot:

 • koulutusohjelma (degreeprogramme-koodistosta)
 • koulutusmuoto (educationType-koodistosta)
  • Esim.
   • AMK-tutkinto päiväopiskeluna
   • AMK-tutkinto työn ohessa
   • Avoin AMK-tutkinto (ei tutkintoon johtava koulutus)
   • Erikoistumiskoulutuskoulutus
 • koulutusluokitus (educationCode-tyyppi education-koodistosta)
 • ristiinopiskelua voi kohdentaa myös saapumisryhmille tai hallinnollisille ryhmille

Rajoitus on yllä olevien tietojen kombinaatio JA/TAI-ehtojen mukaisesti kahdensuuntaisesti, eli verkosto on tarkoitettu listatuille tai verkosto on rajoitettu pois listatuilta.

Yksittäinen kenttä voi sisältää 0n arvoa, ja kentän sisällä olevat arvot tulkitaan "arvo1 TAI arvo2". Lisäksi arvoja voi rajata pois ("Ei ole mikään seuraavista"). Ehtoja voivat olla myös "Tallennettu" ja "Puuttuu" eli ehdoksi voidaan laittaa esim. "opiskeluoikeudella on tämä koulutusluokitus".

 1. Valitse Suunnittelijan työpöydältä Yksiköt > Ristiinopiskelu.
 2. Napsauta verkoston otsikkoa.
 3. Siirry verkoston tiedoissa Kohdistukset-välilehdelle.
 4. Valitse Muokkaa opiskeluoikeusrajauksia.
 5. Napsauta "Valitse osa-alue" -pudotusvalikkoa ja valitse sen jälkeen haluamasi vaihtoehto ja Lisää kohdennus.
  • Jokainen osa-alue voi olla rajauksissa vain kerran.
 6. Tallenna muutokset.

Kentän sisällä olevat arvot ovat TAI-arvoisia, ja eri kentät ovat keskenään JA-arvoisia. Tallennettu/Puuttuu-valinta tarkoittaa, että voit esim. kohdentaa verkoston sellaisille opiskeluoikeuksille, joilla on tai ei ole koulutusluokitusta.

Verkoston tietojen tarkasteleminen

 1. Valitse Suunnittelijan työpöydältä Yksiköt > Ristiinopiskelu.
 2. Napsauta verkoston otsikkoa.

Verkostoa voi muokata vain kansallisesta palvelusta käsin, joten et voi muokata sitä Pepissä. Ikoni koulutusorganisaation nimen vieressä tarkoittaa, että ko. organisaatio on verkoston ylläpitäjä.

Näet verkoston tiedot myös etusivun Verkostolistaus-portletissa.

Verkoston kohdistaminen opiskeluoikeuksille

Verkoston ylläpitäjä määrittää Kohdistukset-välilehdellä sen, millä opiskeluoikeuksilla verkoston toteutuksille voi ilmoittautua (esim. tutkinto-opiskelijat, avoimen opiskelijat, tohtoriopiskelijat, vaihto-opiskelijat, jatko-opiskelijat, aikuisopiskelijat).


 1. Valitse Suunnittelijan työpöydältä Yksiköt > Ristiinopiskelu.
 2. Napsauta verkoston otsikkoa.
 3. Siirry verkoston tiedoissa Kohdistukset-välilehdelle.
 4. Valitse Muokkaa opiskeluoikeusrajauksia.
 5. Napsauta "Valitse osa-alue" -pudotusvalikkoa ja valitse sen jälkeen haluamasi vaihtoehto ja Lisää kohdennus.
  • Jokainen osa-alue voi olla rajauksissa vain kerran.
 6. Tallenna muutokset.

Kentän sisällä olevat arvot ovat TAI-arvoisia, ja eri kentät ovat keskenään JA-arvoisia. Tallennettu/Puuttuu-valinta tarkoittaa, että voit esim. kohdentaa verkoston sellaisille opiskeluoikeuksille, joilla on tai ei ole koulutusluokitusta.

Ristiinopiskelupalvelun synkronointistatuksen seuraaminen

Sivulle pääseminen edellyttää "Saako lukea ristiinopiskelun synkronointistatusta tai muokata sen asetuksia"-käyttöoikeutta.

RIKE-pääkäyttäjä voi seurata tällä sivulla ristiinopiskelupalvelun tapahtumia ja niiden statusta, kuten opiskelijoiden ilmoittautumisia ja verkostoon lisättyjä opintoja, ja ajaa niitä tarvittaessa uudelleen. Sivun sijainti on Suunnittelijan työpöytä > Yksiköt > Ristiinopiskelu > Status.

Näet lisätietoja statuksesta viemällä hiiren osoittimen Status-sarakkeen kuvakkeen päälle.

i-sarake kertoo, millainen virhe on kyseessä. Saat myös siitä lisätietoa viemällä hiiren osoittimen ko. sarakkeessa olevan päälle.

Lkm-sarake viittaa virheellisten lähetysyritysten määrään.

Tila-sarakkeessa on punainen ikoni, jos sanoman automaattinen uudelleenlähetys on passivoitu.

Virhekoodit


1REST-yhteysvirhe
2JMS-yhteysvirhe
3JMS-aikakatkaisu
10RIPA-palvelun yleinen virhevastaus
11RIPA-palvelun validointivirhevastaus
12RIPA-palvelun elementti: olemassa virhevastaus luontipyyntöön
13RIPA-palvelun elementti: puuttuu virhevastaus päivityspyyntöön
20RIPA-palvelun tunnistauminen: virhevastaus epäonnistui
69Pepin sisäinen virhe


Virheellisten sanomien lähettäminen uudelleen

Voit ajaa sanomia uudelleen automaattisesti tai manuaalisesti.

Automaattinen

Automaattinen uudelleenlähetys tapahtuu vain yhteysvirheille (koodit 1, 2 ja 3) tai jos vastaanottajan kuittaus puuttuu.


 1. Valitse Asetukset.

  • Muokkaa synkronoinnin asetuksia -ponnahdusikkuna aukeaa.
 2. Valitse Uudelleenlähetys-pudotusvalikosta "käytössä".
 3. Valitse Toistuvuus-osiossa, kuinka usein ja kuinka monta kertaa järjestelmä yrittää uudelleenlähetystä.
 4. Tallenna muutokset.

Automaattisen uudelleenlähetyksen enimmäisraja on 30 päivää eli sitä vanhempia viestejä ei yritetä lähettää uudelleen, vaikka lähetyksen muut asetukset olisi asetettu pidemmälle.

Manuaalinen

Valitse valintaruutu haluamasi tapahtuman tai tapahtumien kohdalla ja valitse Lähetä uudelleen.

Virherivien passivointi

Pääkäyttäjä voi siirtää passivoidun rivin jälleen aktiiviseksi. Jos on tiedossa, että uudelleenlähetys ei mene läpi, voit siirtää virherivejä passiivitilaan. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että päivitettävä tieto on poistunut pysyvästi. Järjestelmä ei yritä päivittää passivoituja rivejä. Voit aktivoida passivoidun rivin uudelleen.

 1. Napsauta valintaruutua rivien tai rivien kohdalla.
 2. Valitse Passivoi tai aktivoi automaattinen uudelleenlähetys.
  • Saman niminen ponnahdusikkuna aukeaa.
 3. Kirjoita tarvittaessa kommentti.
 4. Aseta rivin tila aktiiviseksi tai passiiviseksi ja tallenna muutokset.

Jos kirjoitit kommentin, se näkyy Tila-sarakkeessa olevan punaisen kuvakkeen tooltipissä. Sama tooltip näyttää, kuka aktivoi tai passivoi rivin.

Hälytysviestit

Jos hälytysviestit ovat käytössä, vastaanottajiksi valitut käyttäjät saavat ilmoituksen uusista virheistä kerran vuorokaudessa. Jos virheitä ei ole, järjestelmä ei lähetä viestiä.

 1. Valitset Asetukset.
 2. Valitse Hälytysviestit-pudotusvalikosta "käytössä".
 3. Valitse, mihin kellonaikaan hälytys lähetetään.
 4. Lisää käyttäjät Hälytysviestin vastaanottajat -kenttään ja tallenna muutokset.

Hälytysviestin kieleistysavaimet

Voit muokata viestin sisältöä. Nimiavaruus on cross-study-portlet-localization, ja kieleistysavaimet ovat cross.study.sync.monitor.alert.email-alkuisia.

Lokipalvelu

Näet ristiinopiskelijoiden ilmoittautumisten tilat ja niiden muutokset myös Pääkäyttäjän työpöydän integraatiolokissa. Jos haluat tarkastella korkeakoulustasi lähteneitä tietoja, valitse Kohde-pudotusvalikosta cross-study. Jos taas tarkastelet kouluusi saapuneita tietoja, valitse cross-study lähteeksi.

Raportit

Toteutushaun Excel-raporttiin on lisätty seuraavat uudet kentät:

 • Odottavat opiskelijat (ristiinopiskelijat)
 • Hyväksytyt opiskelijat (ristiinopiskelijat)
 • Hylätyt opiskelijat (ristiinopiskelijat)
 • Ristiinopiskelun maksimipaikkamäärä (summa)
 • Ristiinopiskeluverkosto

Yllä olevat määrät lasketaan mukaan ennestään olemassa oleviin sarakkeisiin, jotka laskevat yhteen kaikki toteutuksen opiskelijat.

Raporttipalveluun on lisätty "Lähtevien ristiinopiskelijoiden ilmoittautumisten tai suoritusten summaraportti". Sen hakuehtoja ovat aikaväli sekä se, haetaanko ilmoittautumisia vai suorituksia. Raportti hakee oletusarvoisesti ilmoittautumisia.

 1. Siirry Korkeakoulupalvelujen työpöydällä Raportit-sivulle.
 2. Valitse Aja raportti > Excel.
 3. Valitse aikaväli.
 4. Jos haluat hakea suoritusten tietoja ilmoittautumisten sijaan, napsauta valintaruutua.
 5. Aja raportti.

Raportti näyttää seuraavat tiedot:

 • Lähtevien opiskelijoiden ilmoittautumiset per kohdekorkeakoulu
  • Odottavia
  • Hyväksyttyjä
  • Hylättyjä
 • Lähtevien opiskelijoiden suoritukset per kohdekorkeakoulu
  • Pääsuorituksia
  • Pääsuoritusten opintopisteitä suoritettu
  • Osittaisia suorituksia (äitiopinto ei suoritettu)
  • Osittaisten suoritusten opintopisteitä suoritettu (äitiopinto ei suoritettu)

  • Eri opiskeluoikeuksia

Uudet koodit ja aliakset

Koodit

KoodistoKoodin nimi
educationTypeRistiinopiskelu (kotimainen opiskelijaliikkuvuus)

Aliakset

KoodistoKontekstiArvoSelite
degreeProgrammescrossStudydefaultKohdeopinto-oikeudelle asetetaan aliaksen perusteella koulutusohjelma. Käytetään oletusarvona, kun lisätään ristiinopiskelun opiskeluoikeuden oletusarvoja.
attendancecrossStudy.attendancecompletedKohdeopinto-oikeudelle asetetaan aliaksen perusteella läsnäolon päättymiskoodi, jos completed-koodeja on useampia.
attendancecrossStudy.attendanceattendingKohdeopinto-oikeudelle asetetaan aliaksen perusteella läsnäolorivien läsnäolokoodit. Ilman aliaksia käytetään ensimmäistä löytyvää attending -tyyppistä koodia.
attendancecrossStudy.attendanceabsentKohdeopinto-oikeudelle asetetaan aliaksen perusteella läsnäolorivien passivointikoodit eli koodit ajalle, kun opiskeluoikeus ei ole ollut aktiivinen. Ilman aliaksia käytetään ensimmäistä löytyvää absent -tyyppistä koodia.
educationTypecrossStudydefaultKohdeopinto-oikeudelle asetetaan aliaksen perusteella koulutusmuoto. Käytetään oletusarvona, kun lisätään ristiinopiskelun opiskeluoikeuden oletusarvoja.
okmOhjauksenAlacrossStudydefaultKohdeopinto-oikeudelle asetetaan aliaksen perusteella koulutusala. Käytetään oletusarvona, kun lisätään ristiinopiskelun opiskeluoikeuden oletusarvoja.
 • No labels
You must log in to comment.