Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • saat uuden salasanan esim. unohtuneen tilalle, jos sinulla ei ole pankkitunnuksia ja olet opiskelija tai kumppani. (Jos olet henkilökuntaa, ota yhteys henkilöstösihteeriin.) Muista aktivoida tunnus!
  • voit kertoa ja näyttää, missä ja miten järjestelmään liittyvä ongelma ilmenee
  • saat pienimuotoista tukea ja opastusta järjestelmien käytössä. Ohjelmien ja järjestelmien syvällisemmästä kouluttamisesta vastaavat niille nimetyt henkilöt

...