Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Muutettu Tuubi OMAksi

...

Kaikilla opiskelijoilla on yksi tunnus Metropolian järjestelmiin. Samalla tunnuksella kirjaudutaan niin työasemille, sähköpostiin kuin TuubiOMA-portaaliinkin.

Kuinka kauan vanha sähköpostiosoite toimii?

...