Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ohjeet koskevat Lumia 620 ~mallia-mallia. Niitä voi soveltaa myös muihin Lumia-malleihin. 

Palautus tehdasasetuksiin

...