Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Napauttamalla päiväystä pääsee sen asettamaan vuosivuoden, kuukausi kuukauden ja päivätasollapäivän.

Sormella vedetään ja napautetaan valikosta oikea arvo.

...