Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Lisätty puhelinnumero.

...

Käyttäjätuen henkilöstö toimii kokonaisuudessaan samassa tukitehtävässä, mutta useimmilla on lisäksi omia vastuualueitaan.

...