Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Suorien linkkien lisääminen, nyt yhdessä lauseessa on yhteensä neljä linkkiä, joista valveutunut käyttäjä pääsee suoraan haluamalleen sivulle tai välisivun kautta normaalisti