Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Monitoimilaitteiden laitevioista tulostusvirheet

Monitoimilaitteissa on useita komponentteja, joiden virheelliset asetukset voivat aiheuttaa epäsiistejä tulosteita tai vinossa olevia nidontoja. 

Esim. Lajittelijan/nitojan virheellinen toiminta:

Tietohallinto pyytää käyttäjiä ilmoittamaan ylläolevasta tai vastaavista virheistä monitoimilaitteilla aulapalveluille. Aulapalvelut tilaa monitoimilaitteille huollon tarpeen vaatiessa.

Esim. Huoltomiehen korjausten jälkeen sama laite tulostaa työn virheettä:
Misprinted documents