Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Videotykkien asennuspalveluun kuuluu säästötilojen aktivointi
 • Hankittavat suuret näytöt (Neuvottelutilas Neuvottelutilat yms.) ovat A / A+ energialuokkaa

...

 • Tietokoneiden energiankulutus pisteytetään kilpailutuksessa
 • Tietokoneiden takuullinen elinkaari vähintään 4 vuotta
 • Tietokoneet kierrätetään 5. ja 6. vuodeksi pienen tehotarpeen luokkiin
 • Näytöt ovat elohopeattomia LED-näyttöjä

Matkapuhelimet

 • Puhelimet eivät saa sisältää BFR-yhdisteitä tai PVC:tä
 • Latureilla vähintään neljän tähden kulutusarvot