Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Avoimet tarjouspyynnöt löydät Metropolian avoimista tarjouspyynnöistä.tarjouspalvelu.fi -portaalista.

Tietohallinnon vastuulla on mm. seuraavien tuotteiden kilpailuttaminen:

...