Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

PaperCut järjestelmässä käyttösaldo on sidottu käyttäjätunnukseen. Mikäli tunnuksellasi olevaa saldoa on alle 10€ jäljellä, kun opinnot ovat päättymässä, Metropolia ei palautua palauta saldoa takaisin.

Tällöin kannattaa myydä saldo eteenpäin toisille opiskelijoille. Voit sopia opiskelijan kanssa, mihin hintaan myyt kortillasi olevan arvon. Kun olette sopineet hinnasta, niin toimi alla olevien ohjeiden mukaan.

...