Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jos asiakkaalla on ongelmia tietotekniikkaan liittyvissä asioissa, hänelle pitää antaa Helpdeskin yhteystiedot, mutta ei tehdä palvelupyyntöä hänen puolestaan.Vahtimestareille on annettu Helpdeskin käyntikortteja jaettavaksi tällaisia tilanteita varten. Kortteja saa lisää tekemällä palvelupyynnön Helpdeskiin.

Yhteystiedot löytyvät Tietohallinnon etusivulta, https://tietohallinto.metropolia.fi

Linkkilista

...