Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Faslititointi: Varmista, että tapahtumallasi on sen aikana johtaja, joka vastaa tapahtuman kulusta ja tilasuuden vetämisestä.
 2. Faslitoinnin apu: Varmista, että tapahtuman johtajalla on tarpeeksi apulaisia tapahtuman vetämisessä. Esimerkiksi;
  • 1 henkilö: Puheenjohtaja - puheenvuorojen jakaminen ja puhetilaisuuksissa puheenvuorojen sujuvuuden ja ajankäytön varmistaminen
  • 1 henkilö: Striimin tekninen hallinta , - sisältäen käynnistyksen, ongelmatilanteiden ratkaisun, lopettamisen ja mahdollisen tallenteen hallinnoinnin. (Pienemmissä tilaisuuksissa fasilitoija voi hoitaa tämän.)
  • 1 henkilö: Striimin fasilitointi , - seuraaminen, ohjaaminen ja chattiin kirjoitettujen kysymysten esittely.
  • 1-2 henkilöä tilan koosta riippuen: Mikrofonien kuljetus tilassa tai diaesitysten vaihtaminen työasemalla.
   Huomioi, että esim. Striimin seuraavaminen ja ohjaaminen vaatii yhden henkilön täyden työpanoksen - yksi henkilö ei voi kuljettaa mikrofoneja ja seurata streamia samalla.

...