Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sama näppäinyhdistelmä Ctrl+Shift+Del toimii myös Internet Explorerin historiatietojen poistamiseen.

Google Chrome

Myös Chrome tottelee, kun painaa Ctrl+Shift+Del (macissa cmd+Y tai History-valikosta Show Full History). Aika, jolta historiatiedot poistetaan määritetään Obliterate the following items from, suositus on ainakin julkisella koneella kuvan the beginning of time.

...


  Image Modified

Safari 5

Macin Safari-selaimen historian tyhjennys avautuu valitsemalla Safari-valikosta Reset Safari.

...