Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Huom (henkilökunta). Haettaessa toteutuksia opettajan nimellä tulee opettetjalla opettajalla olla merkittynä tehtävilä tehtäviä kyseisille toteutuksille, pelkkä vastuuhenkilönä oleminen ei tuota hakutuloksia.

...