Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Kosketa kopiokortillasi monitoimilaitteen kortinlukijaa. (Ensimmäisellä kerralla kortti pitää rekisteröidä kirjautumalla sisään)

2. Sijoita monisivuinen asiakirja tekstipuoli ylöspäin syöttölokeroon, joka sijaitsee laitteen kannen päällä.

...