Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • HSL-matkakortti (Tämä ei vaikuta kortille ladattuun matka-arvoon)
  • Metropolian uusi kirjastokortti (syksystä 2015 lähtien)
  • Metropolian kirjastoista saatava kopiokortti
  • Metropolian henkilökortti

...