Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Interaktiiviset taulut ovat yleistyneet kovaa vauhtia koulumaailmassa, mutta ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa ne ovat vielä suhteellisen harvinaisia rajattujen käyttötarkoituksien vuoksi.

Metropolialla oli vuosina 2010 - 2011 pilottiprojekti, jossa selvitettiin taulujen soveltuvuutta korkeakoulutasolla. Lisätiedot pilottiprojektista.

Interaktiiviset taulut

Interaktiivinen taulu on kuin moderni valkotaulu, joka yhdistää tietokoneen, valkotaulun sekä videotykin. Kuva heijastetaan videotykiltä taululle, joka on leveydeltään noin 180-210cm. Taulun mukana tulevat kynät, joilla voi piirtää taululle.

...

  • Tavoiteltu hyöty
  • Hinta
  • Sopiiko taulu tilaan?
  • Riittääkö taulun koko?
  • Tilan koko
  • Tilan seinät
  • Nykyiset AV-laitteet

Metropolian älytaulutilat

Kuvia toteutuksista

Image Removed


Interactive Boards