Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image AddedJamboard viittaa samaan aikaan sekä Googlen kehittämään kosketusnäyttölaitteeseen että sitä ohjaavaan sovellukseen. Jamboard-sovellus on syksystä 2019 lähtien toiminut myös tietokoneen näytöllä, eikä fyysistä kosketusnäyttölaitetta ole välttämättä tarvittu. 

...