Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty.

Image AddedKuvat/Photos on valokuvien varastoimiseen ja jakeluun kehitetty sovellus, jonka Google-yhtiö avasi keväällä 2015. Seuraavana vuonna Google lopetti entisen kuvapalvelunsa Picasan kehittämisen ja ryhtyi ohjaamaan siihen varaamiaan resursseja Photosiin. 

...