Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Metropoliassa käytetään projektinhallintaan ja yhteistoimintaan muun muassa seuraavia julkaisualustoja:


Confluence-wiki. Tehokas joskin askeettinen yhteistoiminta-alusta, joka tallentaa tiedot Metropolian palvelimelle.
Google Sites. Helppokäyttöinen mutta toiminnoiltaan vielä rajallinen WWW-sivuston rakentaja, joka säilöö tiedot vieraalle palvelimelle eli niin sanottuun pilveen. Käyttäjien on noudatettava Metropolian pilviehtoja.
Microsoft Office 365 Sharepoint, joka yhdessä yhtiön muiden sovellusten Teamsin, Plannerin ja Onenoten kanssa muodostaa projektin työtilan. Sharepoint tallentaa pilveen, joten Metropolian pilviehtoja on noudatettava. 
Wordpress.org. Suosittu ja toiminnoiltaan runsas julkaisualusta, joka varastoi datan Metropolian konesaliin. 

...