Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jos haluat käyttää pelkkien ohjelmistolisenssien sijasta Tableaun verkkopalvelua (Tableau Online Site), niin täytäthän hankintalomakkeen osoitteessa https://hankintalomake.metropolia.fi -> Ohjelmistot ja järjestelmät. Lue lisää ohjelmistojen ja järjestelmien käyttöönotosta.

...