Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4. Klikkaa violettia Create team -painiketta.


5. Jos olet Metropolian henkilökunnan (mukaan lukien jotkut Metropolian yhteistyökumppanit) jäsen, valitse tiimin tyyppi. Jos et näe Select a team type -ikkunaa sellaisena kuin alla olevassa kuvassa, katso Jos et näe Select team type -ikkunaa .  Opiskelijat voivat luoda vain yhden tyyppisiä tiimejä.

...

Jos et näe Select a team type -ikkunaa

1. Jos kuulut Metropolian henkilökuntaan tai tarjoat Metropolialle koulutuspalveluita Metropolian yhteistyökumppanina, sinun pitäisi pystyä valitsemaan tiimityyppi yllä olevan ohjeen kohdassa 5 kuvatun mukaisesti. Jos yllä olevan ohjeen kohdassa 5 kuvattu Select a team type -ikkuna ei ilmesty näkyville tiimiä luodessasi, vaan päädyt suoraan Create your team -näkymään, otathan yhteyttä Helpdeskiin. Jos olet opiskelija, voit luoda vain yhden tyyppisiä tiimejä, ja näkymän kuuluukin olla sinulla alla olevan kuvan mukainen.


2. Helpdesk korjaa Microsoft Office 365:n lisenssityyppisi sellaiseksi, jonka ominaisuuksiin sisältyvät tiimityyppivaihtoehdot.

...