Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents

Käyttöoikeudet

Oikeudet ovat Ristiinopiskeluverkosto-välilehdellä.

...

 • Lähtevien opiskelijoiden ilmoittautumiset per kohdekorkeakoulu
  • Odottavia
  • Hyväksyttyjä
  • Hylättyjä
 • Lähtevien opiskelijoiden suoritukset per kohdekorkeakoulu
  • Pääsuorituksia
  • Pääsuoritusten opintopisteitä suoritettu
  • Osittaisia suorituksia (äitiopinto ei suoritettu)
  • Osittaisten suoritusten opintopisteitä suoritettu (äitiopinto ei suoritettu)

  • Eri opiskeluoikeuksia

Konfiguraatio

Asetukset

peppi.properties

...

## Ristiinopiskelu - Cross Study Service
peppi.cross.study.enabled=true
peppi.cross.study.db.name=cross_study_service
## Tilastokeskuksen organisaatiokooodi, esim. 10065=Metropolia
peppi.cross.study.organization.code=10065
peppi.cross.study.service.url=https://risti-lb.csc.fi:/handler/api/
peppi.cross.study.username=metroptest
peppi.cross.study.key.store=/vagrant/eduix_metroptest.jks
peppi.cross.study.key.store.password=pass
peppi.cross.study.jms.broker.url=ssl://risti-lb.csc.fi:61617
peppi.cross.study.jms.receiving.queue=metrop-queue
peppi.cross.study.jms.sending.queue=handler
 
# Lista opintojen statuksista, jotka sallivat siirron tarjontaan. Oletusarvo on alla. Muut mahdolliset arvot ovat DRAFT ja READY.
peppi.cross.study.study.element.active.status=APPROVED,PUBLISHED

...

# Aktivoi ominaisuuden toiminnot
peppi.cross.study.enabled=true
 
# Määrittää portletin hakulaatikon minimimerkkimäärän. Merkkejä voi olla 0-n.
peppi.autocomplete.search.min.input.length.cross-study-networks=0

Uudet kentät

...

# Ristiinopiskeluverkostot-kenttä opintojaksojen, opintokokonaisuuksien ja erillisen opintokokonaisuuksien hakunäkymiin
courseunit_search_details=..., crossStudyNetwork
studymodule_search_details=..., crossStudyNetwork
offering_search_details=..., crossStudyNetwork
 
# Liitokset ristiinopiskeluverkostoihin
courseunit_navigate=..., crossStudyRelations, ...
programme_structure_courseunit_details=..., crossStudyRelations, ...

OPSin rakenne -sivulla opintokokonaisuuden tai opintojakson riviltä aukeaa valikko, josta voit liittää ristiinopiskeluverkostoja opintojaksolle (Liitokset ristiinopiskeluverkostoihin  -painike).

Image Removed

Portletit

...

Opettajan työpöytä

Suunnittelijan työpöytä

...

Sisältää listan ristiinopiskeluverkostoista ja listan suodatuksen.

Image Removed

Image Removed

...

Ristiinopiskeluverkoston ilmoittautumisrekisteri
(CrossStudyEnrollmentRegistryPortlet)

...

Verkoston toteutuksille ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot.

Image Removed

...

Ristiinopiskelun opiskeluoikeuden oletusarvot

(Cross study entitlement template portlet)

...

RIKE-pääkäyttäjä asettaa sivulla saapuvien RIKE-opiskeluoikeuksien oletusarvot.

Portletin nimiavaruus on student-management-portlet-localization.

...

Ristiinopiskelupalvelun synkronointistatus

(CrossStudyTransferStatusPortlet)

...

Suunnittelijan työpöytä > Yksiköt >
Ristiinopiskelu > Status

...

Verkoston tiedot

Ristiinopiskeluverkostosta siirretään seuraavat tiedot:

Verkoston tietojen tarkasteleminen

 1. Valitse Suunnittelijan työpöydältä Yksiköt > Ristiinopiskelu.
 2. Napsauta verkoston otsikkoa.

Verkostoa voi muokata vain kansallisesta palvelusta käsin, joten et voi muokata sitä Pepissä. Ikoni koulutusorganisaation nimen vieressä tarkoittaa, että ko. organisaatio on verkoston ylläpitäjä.

Näet verkoston tiedot myös etusivun Verkostolistaus-portletissa.