Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jos haluat uuden työtilan Moodleen, tee palvelupyyntö Helpdeskiin seuraavilla tiedoilla.täytä osoitteesta https://hankintalomake.metropolia.fi löytyvä lomake Moodle-työtilat.

Vaihtoehtoisesti voit pyytää Moodleen uutta työtilaa myös tavallisella palvelupyynnöllä (https://hd.metropolia.fi), jossa ilmoitat seuraavat tiedot:

*Työtilan nimi (opintojakson nimi, jos kyseessä on opintojakson työtila)

...

*Kategoria (ja alakategoriat):

*Työtilan voimassaolo alkaa

*Työtilan voimassaolo päättyy

Opintojakson koodi (jos kyseessä opintojakson työtila): XXXXXXXX-XXXX

...