Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Metropolian levyjärjestelmään suoritetaan kriittinen huoltotyö, jonka arvioitu kesto on perjantaista 18.9. klo 16.:00 alkaen lauantaihin 19.9. klo 23:00 asti. Tästä aiheutuu käyttökatkoja useimpiin Metropolian tarjoamiin IT-palveluihin, mm. OMA, shell, edunix, webdisk, opetuksen ja projektien www-palvelut, mm. users, vhost, mysql, mysqlproj, projects-palvelimet, verkkolevyt (Z, U, W, T, S, P).