Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jos uudelleenkäynnistys ei auta, tee Helpdeskille palvelupyyntö osoitteessa https://hd.metropolia.fi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen helpdesk at metropolia.fiWebdisk Service Quick Instructions