Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Erilaisista verkon asetuksista tai järjestelmän tilapäisistä virhetilanteista johtuen, on mahdollista, että jonkin yhteysprotokollan käyttö etätyöpöytäyhteyteen ei ole mahdollista.
Tämä voi ilmetä esimerkiksi siten, että etätyöpöydän sijaan aukeaa vain musta, tyhjä ikkuna ja hetken kuluttua saat virheviestin "The connection to the remote computer ended."Tarkista ensimmäiseksi, että yrität kirjautua kirjautumisohjeen mukaisesti. Jos näin on, saattaa yhteys onnistua yhteysprotokollaa tilapäisesti vaihtamalla.

...

  1. Avaa VMware Horizon Client -asiakasohjelma yhteyden muodostamiseksi. (Selainkäytössä käytetään aina automaattisesti VMware Blast -protokollaa eikä sitä voi vaihtaa.)
  2. Klikkaa etätyöpöydän kuvaketta hiiren kakkosnapilla. Yhteysprotokollat näkyvät valikossa. Käytössä oleva yhteysprotokolla on merkitty  Image Modified-merkillä. Jos yhteysprotokollia ei näy, protokollan vaihtaminen ei ole mahdollista ko. etätyöpöydän kohdalla.  3. Vaihda yhteysprotokolla toiseksi klikkaamalla haluamasi protokollan nimen kohdalla. Suositeltavat protokollat ovat Microsoft RDP ja VMware Blast.
  4. Avaa yhteys etätyöpöytään käyttäen valitsemaasi protokollaa tuplaklikkaamalla ko. etätyöpöydän kuvaketta.

Miten toimin, jos ongelma jatkuu?

Tarkista, että kirjaudut aina tämän ohjeen mukaisesti.

...