Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ulkopuolisen opettajan/kouluttajan Metropolian Zoom-käyttäjätunnuksen luonti/aktivointi (Ohje 3.1)

Palveluntarjoajan opas


Muita ohjeita

Children Display

...

...

  • Metropolian tietojärjestelmäsalkku

Katso myös

...

...

  • Luettelo Metropoliassa käytettävistä sovelluksistaDiv
classbbox
Include Page
Käyttö 1
Käyttö 1

...

Div
classbbox

Funet Miittin tietosuoja

Metropolian käytössä olevan Funet Miitti Zoom -palvelun tietojenkäsittely tapahtuu EU:n sisällä olevilla palvelimilla EU:n tietosuojan mukaisesti. Funet Miitin Zoom-palvelu on Metropolian viralliseksi hyväksytty työväline. Palvelun tarjoaa CSC ja palveluntuottajana toimii NORDUnet.

Metropolian ja palveluntuottajan tietosuojaselvitys (Metropolian sisäinen Omassa)

Palveluntarjoajan Tietosuojan FAQ

Palveluntarjoajan Yleisohje kts. kohta "Tietosuojasta"

Palveluntuottajan Tietosuojasivusto (englanniksi)Funet Meet Miitti (Zoom) in English