Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ohjelmaa kykenee käyttämään PC-, Mac-, Linux-, iOS- ja Android-laitteilla.

Verkko-osoite 

Kirjallisuutta 

Ohjeita ja oppaita

(HUOM! Käytä ohjelinkkien avaamisessa Chrome-selainta, se toimii varmimmin) 

...

Verkko-osoite 

Kirjallisuutta 

Lisätiedot

  • Metropolian tietojärjestelmäsalkku

...