Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Metropolian henkilökunta ottaa yhteyttä esimieheensä ja esimies tekee uuden työsopimuksen. Tunnus aukeaa automaattisesti uudelleen työsopimuksen tullessa voimaan.
  2. Metropolian opiskelija ottaa yhteyttä Metropolian opintotoimistoon opiskelijapalveluihin läsnäolotiedon selvittämiseksi. Kun opiskelija on läsnäoleva, tunnus aukeaa automaattisesti.
  3. Kumppaniorganisaation henkilökunta ottaa yhteyttä yhteyshenkilöönsä.
  4. Kumppaniorganisaation opiskelija ottaa yhteyttä yhteyshenkilöönsä.
  5. Ulkopuolinen käyttäjä ottaa yhteyttä Metropolian yhteyshenkilöönsä.
    • jos ulkopuolisen käyttäjän tunnuksen voimassaolo päättyy ennen tarpeen päättymistä esim. projektin tai hankkeen keston venyessä, vain Metropolian yhteyshenkilö (eli tunnuksen omistaja) voi ilmoittaa Helpdeskiin voimassaolon jatkumisesta. Ulkopuolisen henkilön, joka tunnusta käyttää tulee olla yhteydessä ko. henkilöön. Yleensä tunnuksen omistaja on henkilö joka on luovuttanut henkilölle tunnuksen aktivointilomakkeen.

Tunnuksen lukittumisen yhteydessä voi pyytää Helpdeskistä kaksi viikkoa lisäaikaa kaikissa rooleissa, jos tarvitaan lisäaikaa tarpeellisten tietojen tallettamiseksi.

...