Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

OMA tarjoaa verkkotukikohdan opettajan työssään tarvitsemille sähköisille palveluille. 
Opettajan työpöydällä ovat käytössä välineet muun muassa
- opetussuunnitteluun
- koulutuksen vuosisuunnitteluun
- opinto-ohjaukseen
- arviointiin

Opiskelijan työpöydällä OMAssa pystyt muun muassa suunnittelemaan opintoja ja ilmoittautumaan niille.
OMAssa voit myös asioida sähköisesti opintotoimiston kanssa ja tilata dokumentteja.
OMAn työtilat toimivat oppimisympäristöinä.

---

OMAn infosivulta pääset etenemään tarkempiin tietoihin ja käyttöoppaisiin:
https://wiki.metropolia.fi/display/tietohallinto/OMA

...