Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty. Updated.

...

Metropolian opiskelijat ja henkilökunta käyttävät Office Onlinen sovelluksia Metropolia-käyttäjätunnuksillaan. He voivat ladata maksutta käyttöönsä myös Office-paketin työpöytäversion. Latausopas

In English

Power BI is a browser-based interactive data visualization software, published by Microsoft in 2014. You may create dashboards, reports and key performance indicators on it. It requires Windows 10 to run. 

...

Kirjallisuutta - Literature

Yhteisöjä - Communities

Videoita - Videos

Käyttökohteita - Targets of use

...