Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

F-Secure Software Updater

2016 syksystä lokakuusta lähtien käyttöjärjestelmä- ja tietoturvapäivitysten jakelua pyritään parantamaan ottamalla F-Secure Software Updater -työkalu käyttöön.

...