Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

MAIO - Change Computer OU

 

Viimeisenä Toiminto on tarkoitettu vain yksittäisen koneen OU:n vaihtaminen. Valitse vaihtamiseen.

Kun kohdekone on valittu ja varmistettu, valitaan Change Computer OU -vaihtoehto Single Host Actions -kentästä ja painetaan lopuksi Run Single Host Action -nappia.

Ohjelma näyttää koneen nykyisen sijainnin ja onko ketään kirjautuneena.

Valitaan uusi OU kahdesta vaihtoehdosta, toimipiste ja edu/staff/labc/ict.

Järjestöjä varten on HTO, Metka ja Valo sekä yhteisenä Jarjestot.

Paina lopuksi Change remote computer OU.

...