Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Toiminto on tarkoitettu vain yksittäisen koneen nimen vaihtamiseen.

Kun kohdekone on valittu ja varmistettu, valitaan Change Computer Name -vaihtoehto Single Host Actions -kentästä ja painetaan lopuksi Run Single Host Action -nappia.

...

Toiminnon suorittaminen käynnistää koneen automaattisesti uudelleen. Kannattaa Tämä kannattaa huomioida, kun käyttää.

Kohdekoneen nimi tulee syöttää kahdesti, ettei nimeen tule virheitä. Paina lopuksi Change remote computer name and reboot.

...