Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Lisätty käyhttökokemus.

...

"Office 365 Formsin kyselylomakkeen voi ajastaa, Google Formsia ei. Molempiin muuten onnistuu pisteytyshomma eli voi antaa pisteitä vastauksista automaattisesti."

"Microsoft Forms -kyselylomake oli todella surkea aluksi. Sitä on kehitetty. Olen luonut Microsoft Forms -tenttilomakepohjalle useita digitenttejä nyt korona-aikana. Sain tietää tutkimalla netissä toisten opinahjojen digitenttikäytäntöjä, että Microsoft Formsissa on myös erikseen tenttejä varten lomakepohja. Yllätyin ja ihastuin sen ominaisuuksiin. Kannattaa tutustua Microsoft Formsiin."


Div
classbbox
Include Page
Pilvi 1
Pilvi 1

...