Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty. Updated.

...

Videoita - Videos

Käyttökohteita - Targets of use

...

"Office 365 Formsin kyselylomakkeen voi ajastaa, Google Formsia ei. Molempiin muuten onnistuu pisteytyshomma eli voi antaa pisteitä vastauksista automaattisesti."

 


div
classbbox
Include Page
Pilvi 1
Pilvi 1

...