Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nykyisen Staff-etätyöpöydän (securedesktop) rinnalle on avattu uusi Windows 10 -käyttöjärjestelmään pohjautuva Staff-W10-etätyöpöytä.

Staff-W10:n avulla voi tutustua Windows 10 -käyttöjärjestelmään ja Office 2016 -toimisto-ohjelmiin. Toistaiseksi etätyöpöytä on testikäytössä, eikä sisällä vielä kaikkia ohjelmia ja asetuksia. Suorituskyvyssä ja toiminnallisuudessa on myös puutteita.

Staff-W10 tulee valmiina korvaamaan nykyisen Windows 7:ään pohjautuvan Staff-etätyöpöydän. Tästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Etätyöpöytä on käytettävissä samoin kuin nykyinen Staff-etätyöpöytä.

Staff-W10-etätyöpöydän ohjeet

Staff-W10-etätyöpöydän kehityssivut