Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tiloihin ja niiden laitteistoon voit perehtyä Tilat varusteineen ja ohjelmistoineen - sivun kautta.  Yleisimmistä tiloista löytyy videotykki ja esitys-pc sekä mahdollisuus liittää oma tietokone videotykkiin.

Työasemien käyttö

Ulkopuoliset käyttävät tietokoneita Vierailijatunnuksella, sen saat Metropolian yhteyshenkilöltäsi tai kiinteistön vahtimestarilta.

...

Teknisissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä käyttäjätukeen. Huomioithan, että ulkopuolisille perustukeen kuuluu vain laiterikkojen korjaaminen tai ja neuvonta. Teknisen tuen tarjoamisesta ulkopuolisille laskutamme tämän hinnaston mukaan.

Tapahtuman lähetys verkkoon (Streamaus)

Auditorioista löytyy laitteisto tapahtuman lähettämiseksi verkkoon auditorion työasemaa hyödyntämällä. Huomioithan, että lisenssisyistä sinulla tulee olla käytettävissä oma web-pohjainen videoneuvottelusovellus (Skype, Adobe Connect). Kaupalliseen toimintaan ei voida lisenssisyistä käyttää Metropolian videoneuvottelusovelluksia. Ulkopuolisen lähetyslaitteiston kytkeminen auditorioihin on useimmiten myös mahdollista. Lisätietoa saat tekemällä palvelupyynnön hyvissä ajoin käyttätukeen.

Itsepalveluauditorio

Käyttösäännöt ja tietoturva

...