Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  1. Uusi käyttäjätunnus on aktivoitava ennen käyttöä. 
  2. Aktivointi tehdään ensisijaisesti verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla. Jos näitä ei ole, aktivointi tehdään paperilla saatavan aktivointisalasanan avulla.

 

Aktivoinnin yhteydessä tunnus otetaan käyttöön, hyväksytään käyttösäännöt henkilökohtaisesti ja asetetaan salasana.

...