Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Toimintoja on lisätty sen mukana, kun tarpeita / käyttömahdollisuuksia on tullut arkisessa työssä vastaan.

Siinä kaikki tällä kertaa. Hyvä jos jaksoit katsoa ja/tai lukea tänne saakka (smile).

Lisää toiminnallisuuksia voi toivoa ja laittaa tikettinä sitten tulemaan. Kirjataan nekin sitten ylös. (smile)