Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Latausohjeet ovat Tietohallinnon sivustossa. Ennen Office-paketin lataamista opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen on hyväksyttävä Metropolian pilvipalveluehdot. Kirjautuminen lataussivustolle toimii noin kahden tunnin kuluttua pilvipalveluehtojen hyväksymisestä. Office on käytettävissä niin kauan kuin opiskelija on kirjoilla Metropoliassa tai henkilökunnan jäsen työsuhteessa Metropoliaan.

...